Skip to main content

LOG MASUK

KEMASKINI KATA LALUAN

Pelajar adalah diwajibkan untuk mengemaskini kata laluan di laman https://www.office.com/ . Pelajar tidak dibenarkan login ke sistem edaftar selagi tidak mengemaskini kata laluan yang asal.

Contoh maklumat pelajar seperti berikut ;- 

Nomatrik : BA24110001 

No Kad Pengenalan : 123456121212 , 

Email Rasmi : datatestingmus@iluv.ums.edu.my (Maklumat email rasmi boleh dirujuk di surat tawaran masing-masing)

First Time Login Email 

username : datatestingmus@iluv.ums.edu.my

Password : 123456121212

Sila rujuk manual di pautan https://docs.ums.edu.my/books/enabling-multi-factor-authentication-mfa-on-microsoft-365/chapter/step-2-navigate-to-security-settings

Login ke Edaftar

Password : kata laluan email rasmi yang telah berjaya dikemaskini dalam Microsoft 365