Skip to main content

Manual Edaftar

LOG MASUK

KEMASKINI KATA LALUAN Pelajar adalah diwajibkan untuk mengemaskini kata laluan di laman https://...

LANGKAH 1: PERAKUAN PELAJAR

Pelajar dikehendaki untuk membaca peraturan-peraturan yang dipaparkan. Sila tandakan ✔ pada ☐ ...

LANGKAH 2: MAKLUMAT PERIBADI

Pelajar dikehendaki untuk membuat pengemaskinian maklumat peribadi.  Rajah 7: Laman Pengemaski...

LANGKAH 3: MAKLUMAT IBU/BAPA/PENJAGA

Pelajar dikehendaki untuk membuat pengemaskinian maklumat ibu/bapa/penjaga. Rajah 8: Laman Pen...

LANGKAH 4: MAKLUMAT KESIHATAN

Pelajar dikehendaki untuk membuat pengemaskinian maklumat kesihatan. Rajah 9: Laman Pengemaski...

LANGKAH 5: MAKLUMAT KEWANGAN

Pelajar dikehendaki untuk membuat pengemaskinian maklumat kewangan. Rajah 12: Laman Pengemaski...

LANGKAH 6: PEMBAYARAN

Pelajar dikehendaki membuat pembayaran agar dapat meneruskan e-pendaftaran.

PERSETUJUAN KAD PRIHATIN SISWA

Pelajar dikehendaki untuk membaca persetujuan bagi memberikan kebenaran kepada pihak Universiti M...

LANGKAH 7: MUAT NAIK GAMBAR

Pelajar dikehendaki untuk muat-naik gambar bagi tujuan kad matrik.

MUAT NAIK DOKUMEN

Pelajar dikehendaki untuk memuat naik dokumen yang diperlukan seperti berikut: Kad Pengenalan/...

LANGKAH 8: PENGESAHAN

Sila klik butang "Sahkan Pengesahan Pendaftaran Universiti Dan Cetak Slip Pengesahan" untuk mence...