Skip to main content

Tambah Senarai Denda

Modul ini membolehkan pengguna menambah senarai denda baharu beserta kadar untuk denda tersebut. Senarai yang ditambah akan digunakan semasa mengenakan denda / caj berkaitan asrama / kolej kediaman kepada pelajar.

Untuk mengakses Hostel Fine, pergi ke:

Workspace > Awesome BarHostel Fine List 

Tambah Denda Baharu

Berikut merupakan langkah-langkah untuk menambah senarai denda baharu:

 1. Pada bahagian kanan sebelah atas, klik New

  new fine

 2. Klik Edit in full page

  edit full in page

 3. Masukkan Fine Name. Contoh: CAJ SIMPAN BARANG

 4. Masukkan Rate Amount

 5. Masukkan Fine Code sekiranya ada. Jika tiada boleh abaikan

 6. Klik Save untuk menyimpan

  save