Skip to main content

Permohonan Waktu Berkerja Berperingkat (WBB)

Sila rujuk langkah-langkah di bawah ini :

  1. Klik pada menu Tindakan Individu > Permohonan WBB.
    HR_Permohonan Waktu Bekerja Berperingkat WBB.png

  2. Paparan Senarai WBB dan Borang Permohonan.
    HR_Senarai WBB.png
  3. Pilih Jenis WP dan isikan sebab perubahan. Dan Klik “Hantar Permohonan”.
    HR_Permohonan WBB.png
  4. Permohonan akan dihantar kepada pegawai memperaku dan seterusnya pada pegawai melulus.