Skip to main content

Pengenalan kepada warna kad kehadiran

Tujuan

Pengurusan warna kad kehadiran diperkenalkan semula pada sistem kehadiran atas talian (Web Attendance).

Berikut dilampirkan gambarajah pengurusan warna kad kehadiran :-

HR_Gambarajah Kad Warna Kehadiran.png