Skip to main content

Memantau Kehadiran staf seliaan pegawai

Sila rujuk gambarajah di bawah :

Klik pada menu Tindakan Pegawai > Pantau kehadiran Staf.

HR_Memantau kehadiran staf seliaan.png

Penunjuk / Keterangan - Merujuk kepada 3 kolum sebelah kanan gambarajah di atas :

Lokasi : Untuk melihat lokasi clock in / clock out.
Perincian : Untuk melihat maklumat terperinci bagi kehadiran pada hari tersebut.
Senarai Kesalahan : Untuk melihat senarai kesalahan lampau staf tersebut.