Skip to main content

Jenis-jenis ketidakpatuhan / Kesalahan

Berikut adalah senarai jenis ketidakpatuhan yang ada didalam sistem Web Attendance :-

Jenis Ketidakpatuhan

Keterangan

LATE IN

Ketidakpatuhan yang disebabkan oleh kelewatan staf merekod masa masuk (Clock In) melebihi masa sebenar masuk Waktu Berkerja (WP).

EARLY OUT

Ketidakpatuhan yang disebabkan oleh staf yang merekod masa keluar (Clock Out) lebih awal daripada masa sebenar keluar Waktu Berkerja (WP).

Incomplete

Ketidakpatuhan yang disebabkan oleh staf tidak/lupa untuk merekod masa keluar (Clock Out).

ABSENT

Ketidakpatuhan yang disebabkan oleh staf yang tidak merekod masa bekerja / tidak mengisi permohonan cuti / tidak mengisi permohonan Keluar Pejabat / tidak hadir berkerja.

EXTERNAL

Ketidakpatuhan yang disebabkan oleh staf yang merekod masa (Clock In / Clock Out) tetapi tidak berada di kawasan zon – zon yang telah ditetapkan oleh di dalam sistem.