Skip to main content

CLOCK IN CLOCK OUT

Merekod masa masuk dan keluar (Clock In & Clock Out)

 1. Merekod masa masuk. Klik pada butang ‘Clock In’.
  HR_merekod kehadiran clock in clock out.png

 2. Amaran Lewat akan terpapar sekiranya masa masuk melebihi waktu WP anda. Anda wajib untuk membuat catatan alasan/sebab atas ketidakpatuhan tersebut.
  HR_Amaran Lewat kehadiran.png
 3. Pilih alasan / sebab dan sila buat sedikit catatan di ruangan catatan. Klik Hantar.

  HR_Remarks Kehadiran.png

 4. Clock In berjaya dan masa masuk anda akan terpapar pada butang ‘Clock In’.
  HR_Berjaya Clock In.png

 5. Sekiranya terlewat, status ketidakpatuhan akan terpapar “LATE_IN”.
  HR_Status Lewat.png