Skip to main content

Modul Keselamatan

Modul Keselamatan adalah untuk kegunaan pengurusan Sistem Kehadiran Bahagian Keselamatan UMS, E-Sticker, E-Saman, E-Patrol dan Permohonan Papan Tanda & Bunting (Banner).


No pages are currently in this chapter.