Skip to main content

Aplikasi HROnline (Sumber Manusia)

Modul STARS (Attendance)

Modul STARS diurus oleh Bahagian Sumber Manusia dan ia bertujuan untuk merekod dan mengurus kehad...

Pengenalan sistem kehadiran atas talian (Web Attendance)

Tujuan Sistem kehadiran bertujuan untuk untuk merekod masa masuk dan keluar kakitangan Universit...

Pengenalan kepada warna kad kehadiran

Tujuan Pengurusan warna kad kehadiran diperkenalkan semula pada sistem kehadiran atas talian (We...

Jenis-jenis ketidakpatuhan / Kesalahan

Berikut adalah senarai jenis ketidakpatuhan yang ada didalam sistem Web Attendance :- Je...

Log masuk ke Sistem HRONLINE v4.0

Sistem boleh diakses melalui pautan berikut :- https://registrar.ums.edu.my Langkah-langkah unt...

CLOCK IN CLOCK OUT

Merekod masa masuk dan keluar (Clock In & Clock Out) Merekod masa masuk. Klik pada butang ‘Clo...

Mengaktifkan Geo-Lokasi

Sila rujuk langkah-langkah di bawah ini : Sila guna Web Browser Google Chrome untuk mendapat...

Permohonan Waktu Berkerja Berperingkat (WBB)

Sila rujuk langkah-langkah di bawah ini : Klik pada menu Tindakan Individu > Permohonan WBB. ...

Laporan Kehadiran Individu

Sila rujuk langkah-langkah di bawah ini : Klik pada menu Tindakan Individu > Laporan Kehadiran...

Pengesahan pegawai bagi tindakan ketidakpatuhan staf seliaan

Sila rujuk langkah-langkah di bawah ini : Klik pada menu Tindakan Pegawai > Tindakan ketidakpa...

Memantau warna kad staf seliaan pegawai

Sila rujuk langkah-langkah di bawah : Klik pada menu Tindakan Pegawai > Pantau Warna Kad Staff...

Memantau Kehadiran staf seliaan pegawai

Sila rujuk gambarajah di bawah : Klik pada menu Tindakan Pegawai > Pantau kehadiran Staf. ...

Statistik kehadiran staf seliaan pegawai

Sila rujuk gambarajah di bawah : Klik pada menu Tindakan Pegawai > Monthly Summary. Sila klik ...

Modul Keselamatan

Modul Keselamatan adalah untuk kegunaan pengurusan Sistem Kehadiran Bahagian Keselamatan UMS, E-S...

Modul MyIDP

Modul MyIDP adalah untuk kegunaan pengurusan kursus-kursus dalam dan luar kampus dan merekod mark...