Skip to main content

Penghapusan Fail (Deleting File)

Penghapusan fail adalah tidak dibenarkan oleh kerana fail telah direkod dan mempunyai sejarah fail. Oleh itu kaedah seperti di bawah dapat membantu JAFPIB supaya fail tidak dihapukan tetapi tidak terpapar di dalam senarai SEF->Registri, SEF->Registri->cetak senarai fail dan SEF->Registri->cetak minit fail